Coaches

2020-2021 Coaching Staff

Austin Dias, Coach - Boys U12  and Boys U15

Pedro Miranda, Goalkeeping Coach and Boys U15

Kevin Arboleda, Coach - Boys U14 and Girls U15

Franco Barcarcel, Coach - Boys U16

Oscar Beltran, Coach - Girls U12

Dan Guerra, Coach - Boys U13

Camilo Estrada, Coach Assistant and Academy

  • Linktree
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • Pinterest
  • TikTok